реверсія забур'яненості посівів


реверсія забур'яненості посівів
Явище зростання шкоди від бур'янів при зменшенні їх кількості на одиницю площі, але збільшенні маси.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.